Eigen bijdrage: CDA wil opheldering over beleid oplaadpalen

Het CDA vraagt het college duidelijkheid te verschaffen rondom het beleid voor oplaadpalen. Particulieren met een elektrische auto kunnen een oplaadpaal voor de openbare weg aanvragen, maar volgens het CDA is niet helder wanneer aan een verzoek kan worden voldaan.

Het CDA wil graag weten of de gemeente hiervoor een beleid heeft en hoeveel openbare oplaadpalen de gemeente momenteel heeft. CDA-raadslid Pim van Rossum: “De verwachting is dat de behoefte aan oplaadpalen alleen maar toeneemt, dus we willen weten hoeveel openbare plekken er nu zijn en hoe er rekening wordt gehouden met de toekomst”.

Pim van Rossum laat weten dat een specifieke vraag van een inwoner van de gemeente aanleiding was voor het stellen van de vragen: “Tijdens de kerstmarkt in Vreeland stond het CDA dit weekend met een kerstboom waar inwoners een wens konden in konden hangen. Een inwoner uit Vreeland had de wens om een laadpaal te krijgen, maar dit verzoek was door de gemeente afgewezen. De reden was dat er 300 meter verderop al een oplaadpaal aanwezig is. Deze specifieke paal is echter al vaak bezet.

Ik hoop dat het met het stellen van de vragen duidelijkheid wordt verschaft wat het beleid is en wat de inwoner zelf nog zou kunnen doen als een verzoek wordt afgewezen”.

Het CDA vraagt het college duidelijkheid te verschaffen rondom het beleid voor oplaadpalen. Particulieren met een elektrische auto kunnen een oplaadpaal voor de openbare weg aanvragen, maar volgens het CDA is niet helder wanneer aan een verzoek kan worden voldaan.

Raadsvragen CDA Stichtse Vecht – Oplaadpalenbeleid

De fractie van het CDA vraagt het college haar aandacht voor het volgende;

Een inwoner kwam afgelopen zaterdag op de Kerstmarkt in Vreeland naar ons toe, met zijn wens. ‘’Kan ik een laadpaal krijgen?’’

Deze Vreelander heeft de procedure doorlopen en heeft te horen gekregen dat hij geen laadpaal op een openbare parkeerplaats heeft gekregen. Hij werd vervolgens verwezen naar de Fetha, ruim 300 meter van zijn woning. Daar staan al regelmatig auto's, dus hij kan lang niet altijd zijn auto kwijt. Voor zijn deur is er geen plek, omdat hij zijn auto daar niet mag en kan parkeren.

Dit verhaal leidde bij ons tot de volgende vragen;
1)     Is er in de gemeente Stichtse Vecht beleid betreffende oplaadpalen? Zo ja, kunt u deze toezenden? Zo nee, waarom is dit er (nog) niet?
2)     Indien u een oplaadpalenbeleid heeft, van wanneer is dit beleid dan en voorziet dit nog in de huidige behoefte?
3)     Hoeveel oplaadplekken zijn er op dit moment in onze gemeente en hoe snel neemt dit aantal oplaadplekken toe de komende jaren?
4)     Even terug naar deze specifieke inwoner. Wat kan een inwoner doen als zijn verzoek wordt afgewezen, behalve de aanschaf van een elektrische auto uit te stellen?
5)     Vaak merken inwoners dat spaarzame oplaadplaatsen lang bezet gehouden worden door auto's die reeds opgeladen zijn. Hoe wordt dit door de gemeente voorkomen?
6)     Wat kan een inwoner doen als de situatie, beschreven in vraag vijf, vaak voorkomt?

 


Meer nieuws