Wethouder Frank van Liempdt treedt af als wethouder Stichtse Vecht

Wethouder Frank van Liempdt van Stichtse Vecht heeft vanavond in een ingelaste raadsvergadering ontslag genomen als wethouder van Stichtse Vecht. Dit deed hij na een aangenomen motie van wantrouwen aan zijn adres. Aanleiding is een onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar een vermoeden van integriteitsschending. De conclusie van het onderzoek luidt dat wethouder Van Liempdt met zijn bemoeienis rondom de verhuur van de brugwachterswoning in Maarssen-Dorp de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt.

Vooronderzoek

Burgemeester Van Mastrigt stelde eind november een onderzoek in vervolg op een melding van één persoon naar een vermoeden van integriteitsschending, waarbij wethouder Van Liempdt en mogelijk ook wethouder Klomps betrokken zouden zijn. Aanleiding hiervoor was vermeende actieve bemoeienis rondom de verhuur van de brugwachterswoning.

 

In 2017 heeft de raad van Stichtse Vecht een Protocol vastgesteld dat van toepassing is op dergelijke  meldingen. Burgemeester Van Mastrigt heeft dit Protocol gevolgd bij het laten doen van onderzoek. Ze gaf opdracht om allereerst een vooronderzoek in te stellen om te achterhalen of er bewijs gevonden zou kunnen worden voor de vermeende integriteitsschending. Het rapport concludeert dat door het handelen van wethouder Van Liempdt de schijn van belangenverstrengeling is gewekt. Van betrokkenheid van wethouder Klomps is volgens het rapport geen sprake.

 

De gemeenteraad besloot na aanvang van de geheime raadsvergadering tot openbaarmaking van het onderzoek, waarna het in een openbare raadsvergadering is besproken. In tweede termijn werd door een motie van wantrouwen ingediend, gesteund door coalitiepartners VVD, Groen Links en CDA. Ook PVV en Het Vechtse Verbond steunden de motie van wantrouwen. Daarmee werd de motie aangenomen door een meerderheid van de raad.

 

Persoonlijk drama

Burgemeester Van Mastrigt betreurt namens het college van B&W het vertrek van de collega-wethouder. “Het college benadrukt de grote verdienste van de heer Van Liempdt voor de inwoners en samenleving van Stichtse Vecht. Frank van Liempdt was al jaren een bevlogen raadslid en fractievoorzitter. In de korte tijd van zijn wethouderschap heeft hij in de regio al veel indruk gemaakt. Het is een persoonlijk drama voor hem, en ik vind het betreurenswaardig om te zien dat zijn carrière als wethouder nu ten einde is gekomen.”

 

Het college van B&W van Stichtse Vecht beraadt zich op de nu ontstane situatie. 

Het rapport is openbaar en te vinden in het Raadsinformatiesysteem op de website: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/12-december/21:30

 


Meer nieuws