Eigen bijdrage Maarssen 2000: Vrijwilligers Stichtse Vecht terug naar de schoolbankjes

Waarnemend burgemeester van Mastrigt heeft in de raadsvergadering van 18 december aangegeven een Masterclass op het gebied van veiligheid voor alle vrijwilligers binnen onze gemeente te gaan opzetten. De aanleiding hiertoe is de zorg die Maarssen 2000 aangaf tijdens de bespreking van het veiligheidsplan Stichtse Vecht. Maarssen 2000 gaf in de raadsvergadering aan dat de grote toenemende druk op veiligheid een te complexe aangelegenheid wordt voor vrijwilligersorganisatie. De zorg bij Maarssen 2000 is dan ook of een evenement zoals bijvoorbeeld de intocht Sinterklaas nog wel uitvoerbaar blijft.

Waarnemend burgemeester van Mastrigt herkent zich in het signaal van Maarssen 2000 en gaf direct aan nog in januari maar uiterlijk februari een Masterclass te gaan organiseren waar organisaties samen met onder andere politie in gesprek gaan. Met als doel te komen tot een werkbare situatie voor ieder. Deze Masterclass opzet moet, als het aan de burgemeester ligt, een jaarlijks terugkerend gebeuren worden.

Voor Maarssen 2000 is het kunnen blijven voortbestaan van dorpse evenementen een heel belangrijk agendapunt.