Eigen bijdrage CDA: Afsluiten oprit Floraweg is geen goed idee

De CDA-fractie is zeer ontstemd over het voornemen van het college van B&W om een proef te doen om de oprit van de Floraweg naar de Zuilense Ring af te sluiten. Deze oprit is namelijk de belangrijkste route voor autoverkeer voor de wijken gelegen aan de Floraweg en Vogelweg richting de A2.

In de zomer van 2010 is noodgedwongen ervaring opgedaan met het afsluiten van de oprit vanwege werkzaamheden. Dat leidde tot een verkeerschaos. Vanaf de eerste start van de bouwplannen voor Haagstede heeft de CDA-fractie zich er daarom hard voor gemaakt dat er een verkeersveilige oprit blijft naar de A2 en N230.

In 2014 is een motie van de raad met brede steun aangenomen om de oprit te behouden. Een proef zal er in de ogen van het CDA ertoe leiden dat Maarssenbroek massaal in de file belandt. Het CDA steunt het voorstel daarom niet.