Bomenkap onder hoogspanningsleidingen in Maarssenbroek

Vanaf 28 januari gaat Stedin in het park Maarssenbroek een aantal bomen kappen die onder de hoogspanningsleidingen staan. Op twee locaties in het parkgebied, bij Fazantenkamp en bij Valkenkamp zijn maatregelen nodig. Voor de veiligheid is het van belang dat er voldoende afstand is tussen de bomen en het hoogspanningsnet. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Hakhout in park Maarssenbroek
Stedin beheert de hoogspanningsleidingen namens Tennet, de eigenaar van het Hoogspanningsnet. Jaarlijks controleren zij per locatie of er een veilige afstand is tussen de hoogspanningsleidingen en de bomen. De gemeente heeft gekozen om in haar beheerplan op te nemen dat de hoge bomen in het gedeelte onder het hoogspanningsnet worden vernieuwd naar hakhoutbeplanting. Hakhout is een bosvorm, die tot de eerste helft van de vorige eeuw heel veel werd toegepast. Toen vooral omdat dit bostype veel nuttige producten leverde, zoals bouwhout, palen en brandhout. Tegenwoordig worden veel bossen die voor hakhout bedoeld zijn in stand gehouden vanwege de hoge natuurwaarden. Hakhout wordt eens in de 4 tot 8 jaar tot op ongeveer kniehoogte afgezaagd. Zo wordt het risico van te hoge bomen onder de hoogspanningsleidingen vermeden.

Vanaf 28 januari is Stedin in park Maarssenbroek aan het werk. Na het zaag- en opruimwerk van de gekapte bomen gaat de gemeente de vrijgekomen ruimte inplanten met boomsoorten die voor hakhoutbos geschikt zijn.