Burgerinitiatief Atlantische Buurt: 'Hoe gaan wij om met burgerparticipatie?'

Een groep van 120 bewoners heeft de gemeente eerder gevraagd een toekomstplan voor de ‘Atlantische Buurt’ (gelegen tussen de Europalaan en de Kennedylaan in Maarssen-Dorp) op te stellen. Door middel van een voor de gemeente nieuw participatiemodel - burgerinitiatief - werd een hartekreet geuit. De bewoners maken zich grote zorgen over de buurt. Dinsdagavond 12 maart buigt de commissie fysiek domein zich over een advies dat uiteindelijke ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd. Gezien de brief van het college en het voorgestelde raadsvoorstel vanuit de gemeente verwacht het burgerinitiatief geen omarming van haar plannen en zal het het participatiemodel van de gemeente ter discussie stellen.

De griffier heeft in de commissie van 5 februari 2019 de opdracht gekregen een raadsvoorstel te maken. Over dit voorstel heeft overleg plaatsgevonden met Portaal. De opvattingen van Portaal zijn opgenomen in het voorstel. Aan de hand van dit voorstel is het burgerinitiatief met een alternatief voorstel gekomen. Er zijn grote verschillen tussen het ambtelijke stuk en die van het burgerinitiatief.

Gezien de reacties verwacht het burgerinitiatief niet dat haar plannen omarmt zullen worden. Het burgerinitiatief stelt de participatie ter discussie: 'Als inwoners van de Atlantische Buurt hebben wij plannen voor onze buurt gemaakt die passen in uw gemeentelijk beleid. Plannen die met een gebiedsgerichte benadering aandacht geven aan de sociale kwetsbaarheid van onze buurt, de slechte staat van de bebouwing en de gemeentelijke behoefte aan woningen. Maar het is niet meer het voorstel van uw inwoners, maar dat van de gemeente. Dit ging toch om een burgerinitiatief?'

Het burgerinitiatief staat dinsdag 12 maart op de politieke agenda. Het burgerinitiatief stuurde een ingezonden brief (zie bijlage bij dit artikel).