Eigen bijdrage Maarssen 2000: Raadsleden Maarssen 2000 strijdbaar voor meer sociale huur

Burgerparticipatie, initiatiefgroepen en nieuwe vormen van bestuur zijn actuele ontwikkelingen in het lokale politieke landschap van Stichtse Vecht. In de raadscommissie van 13 maart werd in samenspraak met de burgerinitiatiefgroep Atlantische Buurt gekeken naar ontwikkelingen in dit gedeelte van Maarssen-dorp. Vooral het punt nieuwbouw sociale huurwoningen in de Kuyperstraat is een heet hangijzer. De fractie van Maarssen 2000 is echter vastberaden in hun standpunt: ‘met een wachttijd op een huurwoning in Stichtse Vecht van 11,4 jaar gemiddeld en het tekort aan sociale huurwoningen kun je niet anders dan de beschikbare grond die er is in Stichtse Vecht maximaal benutten’.

Op het agenda van de raadcommissie Fysiek domein van 12 en 13 maart stond het agendapunt Kuyperstraat. Al jaren is hier discussie over het stuk grond van de voormalige Kardinaal Alfrink school.

Woningcorporatie Portaal wil op dit stuk grond 20 sociale huurwoningen realiseren. Het buurt initiatief Atlantische Buurt is met een eigen plan gekomen. Voor de fractie van Maarssen 2000 een lastige casus. Enerzijds staan de raadsleden volledig achter burgerinitiatieven en participatie maar is de vraag naar sociale woningen zo groot dat daar nu echt werk van gemaakt moet worden. Het eerst verder uitwerken van het plan Atlantische Buurt heeft als groot nadeel dat daarmee de bouw van sociale huurwoningen met tenminste een jaar vertraagd gaat worden.

Raadslid Arjan Kroon gaf in klare taal aan dat nog langer wachten met de bouw van sociale huurwoningen niet uit te leggen valt aan de grote stille groep van bewoners die met smart wachten op een woning.  Zijn betoog kreeg steun van meerdere commissieleden. Het belang van starten met de bouw sociale huurwoningen Kuyperstraat wordt dan ook breed gedragen.

Maar hoe stem je dit nou goed af met de buurt? De aanwezige fracties hebben woensdag 13 maart in de vergadering kaders meegegeven aan het overleg tussen de initiatiefgroep Atlantische buurt, de gemeente en Portaal. Deze drie partijen gaan nu in eerste instantie met elkaar op korte termijn afstemming vinden over de bouwlocatie Kuyperstaat.

 

Politiek Stichtse Vecht onderzoekt momenteel een nieuwe vergadercultuur. Door veel meer dialoog en debat te creëren in de commissie vergadering moet er tot snellere besluitvorming worden gekomen in de Raad.

Arjan Kroon is voorzitter van deze pioniersgroep en geeft aan: ‘de commissievergadering met als punt Kuyperstraat is een school voorbeeld van hoe de pioniersgroep hoopt dat het politieke debat in Stichtse Vecht voortaan gaat. Samenspraak en respect naar zowel de burger initiatiefgroep als naar elkaar is daarin bepalend. Daarin zijn wij meer dan geslaagd vanavond’ aldus Arjan Kroon. Ook de aanwezige vertegenwoordigers van burgerinitiatief Atlantische buurt spraken hun waardering uit over de sfeer in de vergadering en de bereikte uitkomst.