Eigen bijdrage Maarssen 2000: Rem op huurverhoging

Huurwoningen met een maandelijks huurbedrag tussen de 720 en 900 euro vallen in de categorie middenhuur. Juist middenhuur woningen zijn knetterhard nodig in Stichtse Vecht blijkt uit de laatste woonvisie Stichtse Vecht. Het gevaar bij middenhuur is echter dat door de jaarlijkse huurverhoging de huur die start op zo’n 800 euro binnen een paar jaar boven de 1000 euro bedraagt. En dat is voor veel bewoners een te zware last. Maarssen 2000 wil dan ook dat de nieuw te bouwen middenhuur woningen met hooguit de inflatiecorrectie van ongeveer 1,6% per jaar in huur worden verhoogd.

Op het agenda van de raad staat het vastleggen van de aangepaste woonvisie. Daarin staat aangegeven dat er meer aandacht moet komen voor middenhuur woningen. Momenteel zijn er bewoners die eigenlijk teveel verdienen om te kunnen blijven wonen in hun sociale huurwoning. Probleem echter is dat deze bewoners weer net te weinig verdienen om huurprijzen van meer dan 1000 euro per maand te kunnen betalen. Gevolg is dat men in de sociale huurwoning blijft en zodoende het toch al tekort aan sociale huurwoningen versterkt.

Maarssen 2000 is groot voorstander van het realiseren van woningen met een huur tussen de 720 tot 900 euro. Het gevaar zit er echter in dat de verhuurder wel start met een huur van bijvoorbeeld 800 euro per jaar maar dit bedrag jaarlijks met zo’n 5% ziet verhogen. In drie jaar tijd zit de woning dan op 1000 euro per maand.

Maarssen 2000 heeft dan ook aangekondigd om met een motie te komen waarin het College wordt verzocht afspraken te maken met de verhuurders dat de jaarlijkse huurverhoging niet meer bedraagt dan de inflatiecorrectie. In Nederland zo’n 1,6% per jaar.

Hierdoor blijft de middenhuur woning betaalbaar. In de vergadering van 21 mei gaven veel andere partijen aan hun steun aan de motie van Maarssen 2000 te overwegen.