PvdA wil structurele oplossing fout geparkeerde fietsen station Maarssen

Het foutief parkeren van fietsen bij het NS-Station Maarssen is een structureel probleem. Extra inzet en maatregelen leiden niet tot oplossingen volgens de fractie van de PvdA. PvdA: 'Omdat het maar niet wil lukken om het geschetste probleem structureel op te lossen pleit de PvdA Stichtse Vecht voor een intensievere en meer doeltreffende aanpak.' Uit de door de partij gestelde vragen blijkt dat de PvdA voorstander is van een intensievere handhaving, dagelijks verwijderen van verkeerd / foutief gestalde fietsen en informatie te verzamelen over regelgeving in gemeenten waar de aanpak tegen fout geparkeerde fietsen goed werk. (Foto PvdA Stichtse Vecht)