Twee varianten voor Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis

De gemeente richt het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis in als fietsstraat. Hierdoor wordt de hoofdfietsroute langs de Vecht veiliger voor fietsers. Bij het fietsstraat geldt het ‘auto te gast’ principe. Dit betekent dat de weg zo is ingericht dat de autobestuurder zijn rijgedrag moet aanpassen aan de aanwezige fietsers. De maximum snelheid gaat naar 30 km per uur op het gehele Zandpad. Er zijn twee varianten ontworpen. Deze is eerder tijdens een inloopavond met inwoners besproken. In het vervolgproces worden de voor- en nadelen per variant uitgewerkt.

Twee varianten
De breedte van het Zandpad blijft gelijk met de fietsstraat. Hierdoor kunnen de lichtmasten blijven staan en blijft ook het groen langs de weg onaangetast. Los van de fietsstraat zullen de kuilen in de bermen onderhouden worden. De breedte van de weg tussen Maarssen en Nieuwersluis varieert gemiddeld tussen de 4,5 en 4,9 meter. Met deze breedte kan de fietsstraat in twee varianten worden aangelegd:

1. Een fietsstraat met één rode rijloper van 3,90 (of minimaal 3,70) meter breed en aan beide zijden een afwijkende grijze strook van minimaal 0,30 (maximaal 0,40) meter.

2. Een fietsstraat met twee rode rijlopers van elk 2,00 meter en een overrijdbare grijze middenstrook van ca. 0,50 meter.


Meer nieuws