Gemeente Stichtse Vecht sluit 'de Direct Duidelijk-deal'

Ambtelijke taal, moeilijke woorden in brieven van de overheid, elke burger loopt er wel eens tegenaan. Vooral voor laaggeletterden is deze onduidelijke manier van communiceren een ramp. Tijdens een inspiratiesessie op 2 juli, werd in het restaurant van het gemeente kantoor, medewerkers van de gemeente Stichtse Vecht voorgehouden hoe belangrijk het is om duidelijke taal te gebruiken.

Burgemeester Yvonne van Mastrigt trapte de bijeenkomst af. Zij legde uit waarom duidelijke taal zo belangrijk is. Taalhuis – een samenwerking tussen Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen en Welzijn Stichtse Vecht – en Leef Maatschappelijke Dienstverlening gaven aan tegen welke problemen vooral mensen mensen die moeite met lezen en schrijven hebben aan kunnen lopen..

Lodewijk van Noort, landelijke campagneleider Direct Duidelijk sloot met de gemeente Stichtse Vecht de Direct Duidelijk-deal af. Gemeente secretaris Annette van Hussel en burgemeester Yvonne van Mastrigt zetten hun handtekening onder de deal.

In de deal wordt het volgende afgesproken: Wij vinden het belangrijk dat wij als overheid duidelijk communiceren. Daarom zetten wij onze handtekening onder dit document. natuurlijk communiceren we zelf ook in duidelijke taal. Dat doen we in onze eigen organisatie en daarbuiten. Zo zorgen wij dat iedereen de overheid beter begrijpt.

Dit spreken we af
We maken bekend om direct duidelijk te communiceren. We voeren dit beleid uit en we beoordelen de resultaten.
We spreken precies af wat we willen verbeteren in 2019 en hoe we de resultaten gaan beoordelen.
We zorgen ervoor dat onze medewerkers hulp krijgen om direct duidelijk te communiceren.

Niet nieuw
Streven naar duidelijk taal gebruik is overigens niets nieuws. In maart 2009 vertelde PvdA raadslid Maarten van Dijk van de gemeente Maarssen aan het huis-aan-huisblad Onze Vechtstreek hierover. Ambtenaren houden er volgens hem bij het afhandelen van burgerbrieven nog onvoldoende rekening mee dat er onder de briefschrijvers ook mensen zijn, die niet hebben gestudeerd. Voor deze mensen is ambtelijke taal en verwijzing naar allerlei wetsartikelen alleen maar verwarrend.

Maarten van Dijk schreef destijds namens de PvdA-fractie een brief aan het Maarssense college waarin hij voorstelde om een prijs in te stellen voor de beste beantwoording van een burgerbrief. “Niet alle brieven die de gemeente verstuurt zijn slecht”, zei Van Dijk toen. “Er zijn ook ambtenaren die wel duidelijke brieven schrijven. De PvdA ziet regelmatig hele goede voorbeelden van gemeentelijke brieven die schitteren door helderheid en leesbaarheid. Deze brieven zouden als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. Daarom heb ik namens mijn partij aan het college voorgesteld om mensen die zulke brieven schrijven eens in het zonnetje te zetten”.

Maarten van Dijk is op dit moment in de gemeente Stichtse Vecht wethouder Werk en inkomen, Economie en Leefomgeving