Seniorenraad pleit voor nieuwe nota 'Ouderen'

De Seniorenraad Stichtse Vecht heeft haar jaarverslag over 2018 gelanceerd. Naast beschrijving van problematieken en het uitdelen van complimenten worden er door de 'raad' ook kritische kanttekeningen geplaatst. Met als uitgangspunt de 'dubbele vergrijzing' pleit de raad voor een nieuwe nota Ouderen: 'Te veel actiepunten uit de nota Ouderen 2016-2018 zijn niet of onvolledig uitgevoerd. SRsv pleit voor een nieuwe nota Ouderen met een langere tijdshorizon.'

Seniorenraad Stichtse Vecht
In Stichtse Vecht heeft de Adviesraad Sociaal Domein een formele adviesrol naar burgemeester & wethouders. Deze raad laat zich bijstaan door netwerkgroepen, die een speciale invalshoek vertegenwoordigen. De SRsv is daar een van. Seniorenraad Stichtse Vecht (SRSV) komt op voor het welzijn en de belangen van senioren in Stichtse Vecht (SV), in het bijzonder voor de meest kwetsbaren onder hen. Leidend daarbij is dat de dubbele vergrijzing – het percentage senioren neemt toe en zij worden steeds ouder – vraagt om een integrale benadering van huidige en te verwachten problematiek en een langetermijnvisie inzake de bijzondere positie van senioren.

De seniorenraad is kritisch over het functioneren en zichtbaarheid van de Sociale Wijkteams, maakt zich zorgen over de mondzorg van ouderen en is van mening dat er meer gebiedsgericht moet worden gewerkt. Positief is het over de vorderingen die zijn gemaakt voor de aandacht voor mantelzorgsters en mensen met dementie.

NB Het volledige jaarverslag van de seniorenraad is bij dit artikel toegevoegd.