Conceptprofielschets burgemeester bekend

In verband met de vacature voor burgemeester van Stichtse Vecht is door de Vertrouwenscommissie i.o. een conceptprofielschets opgesteld. Voor deze profielschets is ook de mening van de inwoners van Stichtse Vecht gevraagd. Zij konden hun mening digitaal geven middels een online enquête en via een schriftelijke enquête waarvoor raadsleden op weekmarkten in een viertal kernen aanwezig waren.

Volgens de conceptprofielschets moet de volgende burgemeester van Stichtse Vecht over de volgende persoonlijke eigenschappen beschikken:

- Zelfreflectie
- Toegankelijk
- Actief omgaan met signalen
- Vriendelijk
- Luisterend oor
- Daadkrachtig
- Initiatiefrijk
- Pro-actief
- De kandidaat heeft ruime bestuurlijke ervaring.

In verband met de vacature zal een vertrouwenscommissie worden ingesteld en een verordening worden vastgesteld die de taak,s samenstelling en werkwijze regelt. Alle fractievoorzitters zijn voorgedragen als lid van de vertrouwenscommissie. Namens het college wordt wethouder J.W. Klomps toegevoegd als adviseur van de commissie. Voorzitter van de vertrouwenscommissie is VVD fractievoorzitter Pauline Bredt-Aler.

De besluitvorming in de raadsvergadering van 3 september kunt u live volgen bij RTV Stichse Vecht. De live stream gaat 19.00 uur open. De uitzending begint om 19.30 en de raadsvergadering start om 20.00 uur.