GroenLinks en Streekbelangen willen businesscase zonnepanelen op geluidscherm A2

Tijdes de commissie Fysiek Domein van de gemeente Stichtse Vecht gaan de commissieleden op dinsdag 10 september met elkaar in gesprek en debat. Eén van de onderwerpen op de agenda is een motie van GroenLinks en Streekbelangen. Beide partijen hebben de wens om een businesscase zonnepanelen op het geluidscherm langs de A2 uit te laten voeren. De businesscase moet vaststellen of het haalbaar is om het geluidsscherm op het grondgebied van Stichtse Vecht te voorzien van zonnepanelen. Het draagvlak voor het opwekken van energie is groot en zonnepanelen op het scherm hebben een minimale impact op de leefomgeving. De partijen willen voor deze businesscase maximaal 10.000 euro uittrekken.