Inwonersenquête over een klimaatneutraal Stichse Vecht in 2030

Moet Stichtse Vecht inzetten op windmolens, op zonne-energie of misschien wel allebei? De gemeenteraad vraagt inwoners in een korte enquête hoe zij tegen een aantal keuzes aankijken die moeten leiden naar een klimaatneutraal Stichtse Vecht in 2030.

In 2030 is Stichtse Vecht klimaatneutraal. Dat wil zeggen dat op het grondgebied van de gemeente in 2030 evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als dat er wordt gebruikt. De zogenaamde ‘Routekaart' schetst op hoofdlijnen de aanpak die de gemeente zal volgen om dit te bereiken. Er zijn verschillende wegen die leiden naar een klimaatneutraal Stichtse Vecht. De gemeenteraad hoort graag hoe de inwoner aankijkt tegen bepaalde keuzes die moeten worden gemaakt. Daarom wordt aan inwoners gevraagd om hun mening te geven in een online enquête.

De aanleiding voor deze enquête vloeit voort uit de wens van oud burgemeester Marc Witteman om inwoners en de gemeenteraad in een vroeg stadium met elkaar over belangrijke bespreekpunten van gedachten te laten wisselen. De enquête bestaat uit een vijftal vragen en is daarmee ook een uitnodiging om inwoners te interesseren in de opgaven en de middelen die er zijn om klimaatneutraal in 2030 aan te komen. Inwoners zijn dan ook van harte welkom bij de commissievergadering Fysiek domein op dinsdag 17 september waar onder andere ‘de Routekaart’ wordt besproken. Later dit jaar wordt de ‘Routekaart' door het college van B&W vastgesteld en aan de raad aangeboden.

 Klik op de link om de enquête in te vullen

https://nl.surveymonkey.com/r/CPQLYW2