Gemeente haalt inwonersenquête offline

De gemeente Stichtse Vecht heeft haar - eerder deze week gelanceerde - inwonersenquête alweer van het internet gehaald. Doelstelling van de enquête was om raadsleden inzichten te geven in de mening van inwoners over een klimaatneutraal Stichtse Vecht. In het eerder gestuurde persbericht van de gemeente werd vermeld dat het initiatief van deze enquête van de gemeenteraad afkomstig was. Dit bleek echter niet zo te zijn. Naar aanleiding van vragen van Lokaal Liberaal werden de fractievoorzitters geraadpleegd. Daaruit blijkt dat meerdere fracties vinden dat de vragen van de enquête onduidelijk en onvolledig zijn en dat daardoor de resultaten van deze raadpleging onder inwoners geen bijdrage levert aan de discussie. De enquête is dan ook vandaag offline gehaald.