Toekomstvisie Scheendijk besluitrijp onder voorwaarden

De toekomstvisie voor de Scheendijk is onderlegger voor de duurzame ontwikkeling van de Scheendijk. Hiermee wordt een duurzame verbetering beoogd van de leefbaarheid, bereikbaarheid, kwaliteit en de openbare ruimte en recreatieve voorzieningen op de Scheendijk. Belangrijk nevendoel is de economische impuls voor de watersportbedrijven die daar gevestigd zijn. Het onderwerp stond dinsdag 15 oktober (Commissie Fysiek Domein) op de politieke agenda. De commissie was verdeeld over de besluitrijpheid van de toekomstvisie. Met name de draagkracht van omwonenden voor de plannen is een belangrijk uitgangspunt. Door partijen wordt daar verschillend over gedacht. Wethouder van Dijk wordt tot aan de raad van 19 november de tijd gegund om te overleggen met partijen met als doel te komen tot voldoende draagkracht voor de plannen.