Verbod op verkoop alcohol vanuit supermarkt Koningsdag Maarssen-Dorp aanstaande


Tijdens de commissie van 15 oktober stond de politiek stil bij de viering van Koningsdag in Maarssen-Dorp. Op basis van tal van gebeurtenissen in het verleden is aanpassing van beleid volgens waarnemend burgemeester van Mastrigt nodig. Twee voorstellen (verbod van verkoop van alcohol vanuit de supermarkt op Koningsdag en / of het instellen van een evenemententerrein voor Maarssen-Dorp) werden bij de politiek gepeild. Uit de peiling bleek dat er een meerderheid is voor het instellen van een verbod door middel van aanpassing van de APV. Voor het instellen van een evenemententerrein is er geen meerderheid. Aan de hand van de peiling zal een raadsbesluit worden opgesteld en worden aangeboden aan de raad van Stichtse Vecht. Pas als deze raad hierover een besluit heeft genomen, is het nieuwe beleid van kracht.

Verbod op verkoop van alcohol vanuit supermarkt op Koningsdag
Met een aantal supermarkten in het hart van de locatie waar een volksfeest wordt gehouden, is het vragen om problemen. Dat blijkt ook wel uit de diverse incidenten in het verleden. Waarnemend burgemeester van Mastrigt: ‘De situatie is volstrekt uit de hand gelopen.’ Een verbod op de verkoop van alcohol vanuit de supermarkten op Koningsdag in Maarssen-Dorp wordt door een meerderheid van partijen gesteund. Ron Druppers Lokaal Liberaal:‘Wij staan positief tegenover het verbod van de verkoop van alcohol door de supermarkten op Koningsdag.’ Babette de Vries van de VVD: ‘We zien de kracht van de viering van Koningsdag zoals het altijd werd georganiseerd. Maar we zien ook de negatieve ontwikkelingen. De alcoholverkoop vanuit de supermarkten is een probleem en het kernpunt.' Klaas Overbeek van het CDA: ‘We zien wel wat in het opnemen van een verbod in de APV.'

Het onderwerp is door Maarssen 2000 op de politieke agenda gezet. Het instellen van een verbod vindt Riëtte Habes van de partij dan ook zinnig. Hetzelfde geldt voor het Vechtse Verbond, Streekbelangen en ChristenUnie/SGP. De PvdA heeft weinig vertrouwen in het verbod op de verkoop van alcohol vanuit de supermarkten op Koningsdag: ‘Wij hebben het sterke vermoeden dat het verbod op één dag niet effectief zal zijn,’ aldus raadslid Thoonen. 

Instellen van een evenemententerrein
Er is geen meerderheid voor het instellen van een evenementenlocatie. De meeste partijen zien dat niet zitten. Ron Druppers Lokaal Liberaal: ‘Als wij nog meer regels gaan opstellen, ondernemers gaan verplichten om naar een andere plek te gaan dan slaan wij een volksfeest dood. Dat moeten wij niet willen.’ Klaas Overbeek CDA: ‘Een evenemententerrein pas niet in het karakter van Koningsdag in Maarssen-Dorp.’ Van Vuuren van ChristenUnie/SGP: ‘‘Wij voelen het meest voor het instellen van een evenementenlocatie in verband met de handhaving.’ Habes van Maarssen 2000: ‘Wij hebben moeite met een evenemententerrein. We moeten dorpse feesten, ook dorpse feesten kunnen laten.’ GroenLinks heeft nog vragen uitstaan en heeft twijfels over beide oplossingen.

Overreguleren
Waar de meeste partijen hun voorkeur uitspreken voor één van de twee door de gemeente voorgestelde maatregelen, daar is de PVV van mening dat er gewaakt moet worden voor overregulering. Commissielid Romp: ’We zijn tegen het instellen van een verbod van alcoholverkoop in de supermarkten. Dat is zinloos. We zijn geen voorstander van een evenemententerrein. Hou het volksfeest zoals het nu is en verzin geen truttige maatregelen. Ik ben verbaasd dat alle partijen de boel willen betuttelen. Ik roep de burgemeester op wat risico te nemen. Stop met overreguleren.’