ALDI naar tijdelijke locatie bij verbouwing pand Hazeslinger

Het college van B&W heeft op 15 oktober ingestemd met de antirieure overeenkomst (*) en het stedenbouwkundig programma voor de nieuwe ALDI aan de Hazeslinger in Breukelen. Bij doorgang van de plannen wil de ALDI een tijdelijke vestiging realiseren op de Merwedeweg 3. Dat is het verpauperde voormalige fabriekspand aan de Merwedeweg. Volgens de gemeente is de beoogde locatie momenteel onzeker.

Gemeente Stichtse Vecht: 'De Aldi heeft gemeente Stichtse Vecht middels een brief gevraagd voor het bestemmingsplan van de Hazeslinger en de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de Aldi plus appartementen een zogenaamde coördinatieregeling toe te passen. Hiermee wordt beoogd het bestemmingsplan op hetzelfde moment vast te stellen als het toekennen van de omgevingsvergunning voor de nieuwe Aldi plus appartementen. Deze procedure wordt voorgelegd aan de raad voor de vergadering van 17 december 2019. Pas na goedkeuring door de raad van Stichtse Vecht ontvangt de Aldi een tijdelijke vergunning voor een winkel op een tijdelijke locatie.'

De ALDI is zelf verantwoordelijk voor een eventuele alternatieve locatie. Deze sluit haar deuren als de nieuwe winkel aan de Hazeslinger is opgeleverd.

* Een anterieure overeenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de exploitant zich verplicht tot het betalen van een bijdrage in de kosten die door de gemeente gemaakt moeten worden om de grondexploitatie mogelijk te maken.