Conclusie onderzoek verlichting fietstunnels: Eén of meerdere van de gestelde richtlijnen niet gehaald

De gemeente heeft op verzoek van de gemeenteraad een onderzoek uit laten voeren naar de verlichtingssterkte van fietstunnels. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Uit de meetresultaten komt naar voren dat er geen urgente zaken zijn die direct om een aanpassing vragen met uitzondering van de tunnel tussen de Tuinbouwweg en het Jan van Wijkpad. Wel is het zo dat bij alle gemeten tunnels één of meerdere van de gestelde richtlijnen niet gehaald worden. 


Het niet halen van de gestelde richtlijnen komt vooral door de gelijkmatigheid van de verlichtingssterkte en het te grote verschil in de lichtsterkte in en buiten de tunnel. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Bij alle negen onderdoorgangen voldoet de minimale verlichtingssterkte in de tunnels in de avonduren en soms zelfs ruimschoots.’ 

Uit de metingen zijn een aantal aanbevelingen en mogelijke oplossingen gekomen, zoals het ook overdag laten branden van de verlichting, de toegangswegen beter verlichten, het eventueel dimmen van de verlichting in de tunnels en de verlichting gelijkmatiger verdelen. Deze maatregelen zijn niet direct zonder aanpassingen aan de tunnels of de openbare verlichtingsinstallaties uit te voeren. De gemeente gaat nu vervolgonderzoek doen naar de technische inpassing van de verbeteropties.

Verbeterpunten die direct of zonder grote aanpassingen te realiseren zijn, zullen meteen worden aangepakt. Voor de tunnel Kanaaldijk West was het bijvoorbeeld mogelijk om de verlichting in de tunnel direct continue te laten branden. Om de verlichting buiten de tunnel van de Tuinbouwweg beter aan te laten sluiten aan de verlichting in de tunnel, wordt een lichtmast verplaatst, een stuk bosplantsoen teruggesnoeid en mogelijk nog een lichtmast bijgeplaatst als het terugsnoeien niet het beoogd effect heeft.