Lokaal Liberaal stelt vragen over hoofdpijndossier 'herinrichting speeltuinen'

De herinrichting van de speeltuinen in Stichtse Vecht lijkt een hoofdpijndossier te worden. Na veel geklaag van inwoners over de ondergrond van de speeltuinen is daar nu een volgend hoofdstuk bijgekomen; hogere kosten door niet geraamde kosten. Reden voor Lokaal Liberaal om schriftelijke vragen aan het college van B&W te stellen. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Schriftelijke vragen
In de gestelde vragen uit de lokale liberale partij haar verbazing en ongenoegen over niet geraamde kosten: ‘Hoe kan het dat gemeente de genoemde extra kosten niet in de aanbesteding heeft meegenomen? Zijn deze kosten niet één van de basisbeginselen van een renovatie?’ Vraagtekens zet de partij bij de door de gemeente geformuleerde eerdere onderbouwing: ‘Bij de inrichting van de speeltuinen is geen rekening gehouden met klimaat adaptatie.’ Deze onderbouwing staat haaks op de principes van de herinrichting van de speeltuinen: ‘De reden van transformatie van de ondergrond van steen naar natuur is om beter om te kunnen gaan met buien, hitte en droogte. De gemeente wil zoveel mogelijke speelplekken ontharden.’ Lokaal Liberaal stelt vragen over deze toelichting van de gemeente: ‘In de speeltuinen die reeds opnieuw zijn ingericht ligt er gras als bodembedekking. Is gras geen klimaat adaptieve oplossing? Welke klimaat adaptieve maatregelen ontbreken er die er wel zouden moeten zijn?’

Oplossing
Gemeente Stichtse Vecht zet geen extra middelen in maar zal vanaf 2020 minder speelplaatsen inrichten: ‘Indien de speelplaatsen conform ambitieniveau en planning worden ingericht, zouden extra middelen nodig zijn. We achten dat niet opportuun in de tijd van bezuinigingen. Vanaf 2020 zullen jaarlijks minder speelplaatsen worden ingericht dan waar bij de vaststelling van het beleid vanuit gegaan is.’ Voor Lokaal Liberaal is die verduidelijking niet genoeg. De partij wil weten hoeveel speeltuinen er nu niet worden vernieuwd en wanneer alle te vernieuwen speeltuinen daadwerkelijk zijn gerealiseerd.