Plan van aanpak startnotitie RES (Regionale Energie Strategie) eerst langs raad

Op 2 juli 2019 heeft de raad zich gebogen over de startnotitie regionale energie strategie. Deze notitie beschrijft de uitgangspunten en het proces om te komen tot een regionale strategie van de regio bestaande uit 16 gemeenten, 4 waterschappen en de Provincie Utrecht. Tijdens de raad werd een motie aangenomen van Streekbelangen, Maarssen 2000 en de VVD met het verzoek het plan van aanpak eerst voor te leggen aan de raad alvorens hierover een besluit te nemen. Dat gebeurt nu in de informatieve commissie van 5 november aanstaande. Onderdeel van de startnotitie is onder andere de aangenomen motie van de PVV om te bewerkstelligen dat onderzoek gedaan wordt naar realiseerbare alternatieve energiebronnen (waaronder kernenergie) in de energiemix van de U16 gemeenten waarbij alle aspecten in kaart worden gebracht. Daarmee wordt voor de toekomst de deur voor alternatieve energiebronnen opengezet. Daarnaast is eerder de motie van Streekbelangen, Maarssen 2000 en de VVD aangenomen die beoogt gesprekken met regionale belanghebbenden te betrekken bij de startnotitie.