Gemeente maakt zelf datalek 2017 bekend - Gegevens 711 inwoners niet afgeschermd

In 2017 is er bij de gemeente iets misgegaan bij het afschermen van gegevens van inwoners met huishoudelijke hulp.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Een medewerker van de gemeente heeft een set data op een online, specialistisch platform (Github) geplaatst, zonder deze op de juiste manier af te schermen. Dat zorgde ervoor dat gegevens van een groep inwoners tijdens een periode van 2 jaar openbaar zijn geweest'

Omdat de gemeente niet kan uitsluiten dat dit geen risico voor deze inwoners heeft, worden betrokkenen –volgens de lijn van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)- geïnformeerd. Er zijn daarom brieven verstuurd aan de inwoners die het betreft. Ook is een aantal zorgaanbieders op de hoogte gesteld. Het gaat om 711 inwoners.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Het lek is veroorzaakt door een menselijke fout. Om dit in de toekomst te voorkomen werken wij aan het verbeteren van de bewustwording binnen onze organisatie. Zo hebben we al ingezet op veiligere omgang met data, bijvoorbeeld door het versleutelen van bestanden. Vanuit het programma Datagestuurd Werken creëren we meerwaarde met het betrouwbaar gebruik van data. Ook wisselen we landelijk kennis uit in samenwerking met Data School Utrecht en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)'

De gemeente betreurt de situatie en heeft zelf actief betrokkenen, instanties en gemeenteraadsleden geïnformeerd. Daarna heeft ze het boetekleed aangetrokken en het datalek publiekelijk kenbaar gemaakt.