Maarssenbroekers willen proef met afsluiting toerit Zuilense Ring

De gemeente Stichtse Vecht gaat één van de twee Maarssenbroekse toeritten naar de Zuilense Ring afsluiten vanwege de komst van de nieuwe woonwijk Haagstede. Een deel van de Maarssenbroekse inwoners ziet deze afsluiting niet zitten. Zij kwamen maandag 20 januari bij elkaar om te praten over bezwaren en oplossingen.

Aanleiding
In juli 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Haagstede vastgesteld. Het nieuwbouwplan in Maarssenbroek omvat 155 woningen. In dit bestemmingsplan zijn woningen bestemd op een deel van de Maarssenbroekseslag. Door middel van een onttrekkingbesluit wordt dit mogelijk gemaakt. Uit het verkeersonderzoek blijkt dat het afsluiten van de weg geen problemen voor de doorstroom oplevert.

Bezwaren
Op maandag 20 januari kwamen rond de 50 bewoners van Maarssenbroek naar de bijeenkomst. Ondanks dat uit een deskundig verkeersonderzoek blijkt dat het afsluiten van de weg geen problemen voor de doorstroom oplevert, maken bewoners zich zorgen over de bereikbaarheid. 

Oplossingen
Naast bezwaren werd door de aanwezige bewoners ook gedacht in oplossingen. Zo hebben zij de voorkeur voor een nieuwe toerit bij OSM'75 of in de wijk Zwanenkamp. Daarnaast zou een proef met een tijdelijke afsluiting van de toerit vanaf de Floraweg worden omarmd: 'Eerst ontstaat een nieuwe toerit voordat een oude wordt afgesloten,' aldus één van de aanwezige inwoners. Naast bewoners waren er ook geïnteresseerde politieke partijen aanwezig. Raads- en commissieleden van  Lokaal Liberaal, VVD, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond waren geïnteresseerde aanwezigen.

Strijdbaar
De bewoners zijn strijdbaar als het gaat om hun bezwaren en oplossingsrichtingen. Er komt bijvoorbeeld een online petitie, enquête ( op de website www.afsluitingN230.nl) en er worden spandoeken in de Maarssenbroekse wijken opgehangen. 

Gemeenteraadsvergadering
Tijdens de bijeenkomst werd een oproep gedaan om bij de komende raadsvergadering - dinsdag 28 januari - in te spreken bij de gemeenteraad. Deze raadsvergadering is live op televisie te volgen bij RTV Stichtse Vecht op Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 13332. Online via de live stream op de website van RTV Stichtse Vecht of via 'De Lokale Omroep App'.