Nog geen definitief besluit afsluiting toerit Zuilense Ring

Tijdens de raad van 28 januari werd er door insprekers ingesproken en werden bezwaren en oplossingen voor de afsluiting van één van de toeritten naar de Zuilense Ring in Maarssenbroek aangeboden.

Het college wil één van de toeritten naar de Zuilense Ring sluiten vanwege de bouw van Haagstede en de toerit vanaf de Ruimteweg naar de Zuilense Ring 2-baans maken. Volgens verkeerswethouder Klomps moet het college nog een definitief besluit nemen over het onttrekkingsbesluit. Na het collegebesluit zal het onderwerp in de commissie worden behandeld en vervolgens aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden. Van een definitieve afsluiting van de toerit is dan ook nog geen sprake. Naar verwachting zal het onderwerp in maart / april van dit jaar op de politieke agenda komen te staan en zal definitieve besluitvorming dan plaatsvinden.


Meer nieuws