Onderhoud aan het groen buiten anderhalve meter

‘Ik keek toevallig even uit het raam en zie dat meerdere medewerkers van Verheij in een kleine bestelauto stappen. Toen ze later terug kwamen rijden ben ik het gaan filmen want mijn mond viel open van verbazing’. Aan het woord is een bewoner uit de wijk Opbuuren in Stichtse Vecht die dinsdagmiddag 31 maart voor zijn woning zag hoe de medewerkers van groenzorg Verheij zich verplaatsten. Op het filmpje is goed te zien dat er meerdere werknemers van groenzorg met elkaar in een kleine bestelauto stappen.

Het RIVM schrijft voor dat  het samen reizen -gedurende de van kracht zijnde maatregel om uitbereiding van het Corona virus tegen te gaan- van werknemers alleen is toegestaan als het echt niet anders te organiseren valt en dit dan in een grote bestelbus wordt uitgevoerd. Dan nog met maximaal drie werknemers per voertuig en ieder moet zijn vaste zitplaats behouden.

Op de website van gemeente Stichtse Vecht staat dat de genomen maatregelen van het kabinet om het Corona virus te beperken ook geldt voor de medewerkers van aannemers die in opdracht van gemeente Stichtse Vecht de openbare ruimte onderhouden. De gemeente heeft met alle aannemers afgesproken dat de richtlijn van het RIVM nageleefd dient te worden. Wethouder Maarten van Dijk, verantwoordelijk voor openbare ruimte, heeft het filmpje gezien en reageert telefonisch: ‘Er is gelijk met Verheij contact opgenomen en nogmaals besproken dat het naleven van de richtlijn opgesteld door RIVM gevolgd dient te worden.  Dit filmpje laat zien dat nog niet alles overal goed functioneert. Het signaal wat dit afgeeft is dat we er met zijn allen scherp op zijn ons te houden aan de maatregelen,  want alleen dat zorgt ervoor het corona virus onder controle te krijgen’.

 Operationeel directeur Wim in ’t Veld van integrale groenzorg Verheij reageert: ‘Ik snap de verwarring die deze situatie oproept en stel het signaal op prijs. Al op 13 maart hebben wij richtlijnen opgesteld  over werken op de lokaties en het samen reizen in voertuigen.  Wij hebben gezorgd voor buiten eten, we hanteren maximaal 2 personen in een auto en hebben desinfectiemateriaal. We doen al het mogelijke om het onderhoud aan het groen toch zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan in belang van de bewoners met als eerste aandacht de gezondheid van onze medewerkers’.  In het filmpje is echter goed te zien dat er drie medewerkers in de kleine bestelauto stappen. De verklaring die Verheij groenzorg hierover heeft is dat dit medewerkers zijn die naast hun werk ook samen een huishouden delen en dat de regel van anderhalve meter afstand en maximaal 2 personen in een auto daarom niet geldt.  

Wethouder van Dijk reageert daarop: ‘het is lastig dat je aan de buitenkant niet kunt zien of iemand een huishouden deelt en begrijp dat dit dan tot gefronste wenkbrauwen leidt’.

Note:
RTV Stichtsevecht is in bezit van het filmpje maar toont uit privacy overweging deze niet.