GroenLinks wil meer ruimte voor lokale corona-hulp initiatieven

De fractie van GroenLinks heeft vragen aan de gemeente Stichtse Vecht gestuurd. De partij wil meer ruimte oor Corona-hulp. Daarnaast wil de partij meer weten over de rol van de gemeente: ‘Wanneer instanties en inwoners ideeën/ initiatieven hebben en moeite hebben om hun initiatieven in gang te zetten of overeind te houden, dan lijkt het ons logisch dat ze bij de gemeente kunnen aankloppen.’

GroenLinks: ‘Middenstanders, ondernemers, sportverenigingen, andere partijen zouden van de gemeente Stichtse Vecht volop de ruimte moeten krijgen bij Corona hulp initiatieven. De gemeente Stichtse Vecht krijgt, vanuit onze signalen uit de samenleving, ‘aanbiedingen‘ van instanties en particulieren die hulp willen verlenen. Vele instanties of inwoners helpen al de eigen buurt of straat. Dit is hartverwarmend en helpt de kwetsbaren onder ons en versterkt de sociale cohesie in onze wijken. Soms zorgen deze initiatieven ook voor extra omzet bij getroffen ondernemers.’

De partij wil van het college van B&W nu weten hoe de gemeente omgaat met deze initiatieven en hoe de gemeente hierbij een belangrijke rol kan vervullen.