CDA wil proef met afsluiting oprit Floraweg

Het college van B&W heeft eind 2019 een ontwerpbesluit genomen om de oprit tussen de Floraweg en Amsterdamseslag te sluiten om woningen ten behoeve van de nieuwbouwwijk Haagstede te realiseren. Tegen de plannen is grote weerstand van omwonenden. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Volgens het CDA heeft de raad in 2014 een motie aangenomen dat er een veilige oprit aan de Floraweg naar de N230 in de richting van de A2 moet blijven bestaan. Uit het recent door de gemeente uitgevoerde verkeersonderzoek (2019) blijkt dat de oprit vanaf de Floraweg zonder problemen kan worden afgesloten. Vanuit de door omwonenden aangedragen oplossingen, zorgen en ideeën gaf de gemeente begin van dit jaar aan met de provincie en de gemeente Utrecht overleg te voeren naar een alternatieve toerit naar de N230. 

Het CDA wil graag dat de gemeente een proef gaat doen met de afsluiting van de oprit Floraweg: ‘Overwegende dat er in de samenlevering vragen leven of het verkeersonderzoek in de praktijk stand houdt en dat een proef daar helderheid over kan geven en daarmee draagvlak voor een te nemen besluit kan vergroten, dringen wij bij het college aan om een proef met afsluiting uit te voeren.’

Het idee is om de oprit voor 14 dagen af te sluiten waarbij de proefperiode niet valt in een schoolvakantie. Tijdens de commissie van 12 mei aanstaande zal de motie van het CDA worden behandeld. Vanwege de coronacrisis wordt er digitaal op afstand vergaderd. 

In dezelfde vergadering wordt een motie behandeld van Maarssen 2000, PVV en Het Vechtse Verbond. Zij willen dat de Maarssenbroekse slag openblijft totdat alternatieven zijn onderzocht en voorgelegd aan de raad. Daarnaast willen de parijten met alle betrokken partijen: inwoners, bedrijven, gemeente Utrecht en provincie gezamenlijk een onderzoek starten naar een integraal mobiliteitsplan, een alternatieve ontsluiting voor Maarssenbroek ter vervanging van de Maarssenbroekse Slag (als de zuidkant bij Haagstede inderdaad niet haalbaar is) en bij alle mogelijkheden het gezondheidsaspect en de veiligheid naast mobiliteit als belangrijke wegingsfactoren mee te nemen.