Planetenbaan en Het Kwadrant op politieke agenda

Op 12 mei gaan commissieleden via een digitale commissievergadering verder met elkaar in debat over het stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden van de Planetenbaan en het Kwadrant in Maarssenbroek. Het gebied staat aan de vooravond van een grote transformatie van kantoor- en bedrijfspanden naar woningen. In totaal is op de locatie ruimte voor 1.500 tot 2.300 woningen. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

De plannen zijn eerder besproken tijdens commissievergaderingen en de raad van 28 januari 2020. Bij de bespreking in de raad begin dit jaar waren er te grote verschillen tussen partijen. Een deel van de partijen wilde doorpakken en voor andere partijen waren er nog te veel open eindjes. Daarom vindt wederom behandeling in de commissie plaats. 

De lokale politiek is verdeeld over een aantal elementen in het stedenbouwkundig kader zoals het toestaan van een hoogteaccent van 70 meter, afwijken van de door de gemeente gehanteerde parkeernormen, het woningbouwprogramma, de toren op Kwadrant 1 (Fujitsu gebouw) niet te transformeren naar woningbouw, eisen met betrekking tot reatail en haalbaarheid maatregelen openbaar gebied. Door middel van een memo probeert het college van B&W aan de raad antwoorden te geven. De memo is toegevoegd aan de stukken van de commissie. 

Tijdens de digitale commissie fysiek domein gaat de commissie verder in gesprek over dit grootschalige plan van vooral gestapelde woningbouw waarvan minimaal 30 % sociale huur, 30 % middenhuur en 10 % in het grotere segment zal moeten worden gerealiseerd. Het doel van de vergadering is om advies uit te brengen aan de gemeenteraad.