Partijen voorstander van opvang alleenstaande vluchteling-kinderen

In de commissie sociaal domein van 12 mei aanstaande wordt een motie van de PvdA, GroenLinks en het CDA behandeld. De motie roept het college van B&W op positief tegenover de oproep van hulporganisaties te staan om vluchteling-kinderen uit Griekse opvangkampen op te vangen. De commissie vergadert digitaal (Archieffoto ter illustratie).

De partijen PvdA, GroenLinks en het CDA willen dat het college van B&W een brief stuurt aan de Nederlandse regering om aan te geven dat de overheid medeverantwoordelijkheid moet dragen voor de situatie van de vluchteling-kinderen in de Griekse opvangkampen. Daarnaast willen de genoemde partijen dat het college van B&W in die brief aangeeft dat Stichtse Vecht bereid is zich in te spannen een aantal van de bedoelde alleenstaande vluchteling-kinderen op termijn op te vangen.