'Proef bedoeld om verkeersproblemen bij afsluiting aan te tonen'

De aankondiging dat de commissie de motie van het CDA 'Proef met afsluiting oprit Floraweg' zou behandelen in haar vergadering van volgende week, leidde tot de nodige commotie onder inwoners. Raadslid van Rossum van het CDA: 'Dit was een motie van eind 2019 die door allerlei vertragingen in de behandeling van de Planetenbaan, nu weer op de agenda is beland.' Het CDA heeft de motie inmiddels ingetrokken: 'Door de huidige situatie rondom Covid-19 levert een proef de komende maanden geen waarheidsgetrouw beeld op.'

Van Rossum: 'Het doel van het CDA is met deze motie om in de praktijk aan te tonen, welke verkeersproblemen ontstaan bij een afsluiting. Het CDA was in 2014 één van de initiatiefnemers van de motie om een definitieve afsluiting te voorkomen bij de bouw van de nieuwe wijk Haagstede. Ook in 2018 hebben wij ons ingezet om afsluiting te voorkomen. Een proef was toentertijd in onze ogen niet nodig, omdat de raad zich met de motie in 2014 al duidelijk tegen afsluiting had uitgesproken.'

Uit het door de gemeente gepresenteerd verkeersonderzoek blijkt dat de weg afgesloten kan worden. De Maarssenbroekse wegen zijn robuust en kunnen de drukte aan volgens het onderzoek: 'Het CDA heeft daarom eind 2019 geopperd dan maar eerst een proef te doen, voordat definitieve besluiten genomen worden. Wij verwachten op basis van eerdere ervaringen dat een groot verkeersprobleem optreedt, maar zien tegelijkertijd een verkeersonderzoek dat anders aangeeft.'

Raadsleden van het CDA zijn sceptisch over de conclusies van het onderzoek met name met betrekking tot de afsluiting: 'Wij kunnen niet geloven dat deze afsluiting niet zonder problemen zullen verlopen,' aldus de fractie van het CDA. 

Gezien de huidige situatie rondom Covid-19 levert een proef op dit moment geen juist beeld. Het CDA heeft de motie dan ook ingetrokken. Deze wordt niet behandeld in de commissievergadering van volgende week.