Subsidieregeling voor duurzaamheidsinitiatieven

Als het aan het college van B&W ligt, gaat de gemeenteraad van Stichtse Vecht akkoord met een subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden van inwoners, organisaties en bedrijven om de CO2 uitstoot door reductie van energieverbruik of de opwekking van duurzame energie te realiseren.

De subsidieregeling is een uitwerking van vastgesteld beleid om initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen. Samenwerkingsverbanden van inwoners, organisaties en bedrijven kunnen een aanvraag indienen tot maximaal 25.000 euro onderbouwd met een projectplan. Via het collegewerkprogramma is jaarlijks tot en met 2022 100.000 euro beschikbaar gesteld voor het stimuleringsfonds. De aanvraag moet in verhouding staan tot het te behalen resultaat.

Het voorstel van het college van B&W wordt als eerste behandeling in de commissie Fysiek Domein van 11 mei. Deze vergadering wordt digitaal gehouden.