Alternatieve ontsluiting Haagstede steeds verder buiten bereik

Er is veel weerstand tegen het voornemen van de gemeente de toerit vanaf de Floraweg naar de oprit N230 te sluiten. Een alternatieve ontsluiting aan de andere zijde van de nieuwe Maarssenbroekse wijk ‘Haagstede’ lijkt inmiddels geen haalbare kaart. De provincie heeft namelijk grote bedenkingen bij het alternatief dat eerder is gepresenteerd. Uit het verkeersonderzoek blijkt daarnaast dat de Maarssenbroekse wegen de verkeersstromen makkelijk aankunnen.

Grote bedenkingen bij alternatieve ontsluiting
De Provincie Utrecht geeft aan grote bedenkingen te hebben bij de eerder gepresenteerde alternatieve ontsluiting: ‘De provincie heeft bij deze verplaatsing vraagtekens over de gevolgen hiervan voor de doorstroming en verkeersveiligheid op de Zuilense Ring. De reden hiervoor zijn de scherpe bochten vlak voor en na de toe- en afritten. Deze leiden tot een lage snelheid van het invoegende verkeer. Het weefprobleem wordt erger omdat het verkeer zich niet op tijd kan verplaatsen naar de betreffende rijstrook op de toerit (naar Amsterdam of Den Bosch). De huidige situatie (lengte) geeft hier al problemen, zodra je deze weeflengte gaat verkorten wordt het probleem alleen maar groter.’

Andere ontsluiting niet nodig
Begin van dit jaar gaf het college van B&W aan de door inwoners aangedragen oplossingen, zorgen en ideeën verder te onderzoeken en te overleggen met provincie en gemeente Utrecht. Volgens de Provincie Utrecht lopen er op dit moment geen gesprekken over alternatieve ontsluitingen: ‘Wij weten op dit moment niks meer dan bovenstaande van een alternatieve ontsluiting. De voorkeur vanuit de Provincie is een goede en veilige aansluiting, hierover denken wij graag mee met de gemeente.’ 

Volgens de gemeente is een alternatieve ontsluiting helemaal niet nodig: ‘Het afsluiten van de Maarssenbroekslag als tourrit naar de N230 is een keuze die gedaan wordt om de wijk Haagstede te realiseren. Een aantal inwoners uit Maarssenbroek zijn het hier niet mee eens en verwachten op andere plekken verkeersdrukte en voeren hiervoor zoals te begrijpen actie. Juist daarom is er extra uitgebreid onderzoek gedaan en blijkt dat deze de verkeersstromen makkelijk aankunnen. Het is daarom ook niet nodig om een andere ontsluiting te realiseren.’

Geruchten
Volgens fractievoorzitter Mieke Hoek van Het Vechtse Verbond vallen de puzzelstukjes in elkaar: ‘Ik ontvang signalen dat er een meningsverschil is tussen de gemeente en de ontwikkelaar met betrekking tot de alternatieve ontsluiting. Daarnaast worden de geruchten steeds sterker dat de ontwikkelaar voornemens is de alternatieve ontsluiting helemaal niet meer uit te voeren.’ Volgens Hoek heeft de ontwikkelaar de Provincie namelijk gevraagd de gronden voor de alternatieve ontsluiting te leveren en heeft de Provincie aangegeven geen gronden te leveren aan een private partij. Hoek refereert aan een brief van 5 november 2019 die door de Provincie verstuurd is naar ontwikkelaar van het project Kwadrant BV; een ontwikkelingscombinatie bestaande uit Kondor Wessels  Projecten BV en Bon Groep BV.

Hoek heeft meer vragen dan dat er antwoorden zijn. Zij wil dat de raad op korte termijn wordt geïnformeerd: ‘Ik heb het college van B&W gevraagd de raad te informeren over de huidige stand van zaken. Er is te veel ruis op de lijn en er zijn meer vragen dan antwoorden. Raad en inwoners hebben recht op de huidige juiste informatie.’