VVD wil financiële steun voor lokale sportvereningen

De fractie van de VVD heeft vragen aan het college van B&W gesteld omtrent de financiële positie van lokale sportverenigingen ten gevolge van de coronacrisis. De VVD roept de gemeente op sportverenigingen in Stichtse Vecht financieel te ondersteunen. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht - sportpark OSM'75 in Maarssenbroek).

Raadslid Rianne Beekmand namens de VVD: 'Het belang van kantine-inkomsten verschilt per sportclub, maar kan zeker een aanmerkelijk deel van de totale inkomsten van een sportclub beslaan. Als lokale VVD vinden we dat we het belang van kantine-inkomsten voor een sportclub niet moeten onderschatten en het is daarom belangrijk om te kijken wat we nu op lokaal niveau voor onze sportverenigingen kunnen betekenen.'

Uit de gestelde vragen van de VVD blijkt dat de partij meer duidelijkheid wil over de impact van de coronacrisis op de financiële positie van de sportverenigingen. De VVD wil daarnaast van het college van B&W weten of zij bereid is de sportverenigingen financieel te steunen door bijvoorbeeld het tijdelijk niet in rekening brengen van bepaalde kosten zoals huur. Daarnaast verzoekt de partij het gemeentebestuur maatregelen te treffen om sportclubs te ondersteunen in deze uitzonderlijke situatie.