Kaders en rondvoorwaarden woningbouwplan Planetenbaan en Kwadrant besluitrijp

Na commissies, raadsvergadering en weer de commissie is de politiek er bijna uit. Het stedenbouwkundig kader en de randvoorwaarden van het grootschalige woningbouwplan Planetenbaan en het Kwadrant in Maarssenbroek is besluitrijp verklaard en wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Naar verwachting zal tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nog het nodige bediscussieerd worden. Of dat in een digitale of fysieke raadsvergadering zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

Het grootschalige woningbouwplan betreft de transformatie van kantoor- en bedrijfspanden naar woningen op de Planetenbaan en het Kwadant. In totaal is op de locatie ruimte voor ongeveer 1.500 tot 2.300 woningen. Dit betreft gestapelde woningbouw (appartementen), waarvan minimaal 30% sociale huur, 30% middenhuur en 10% in het grotere segment. Met de besluitvorming in de raad zal het stedenbouwkundig kader en de randvoorwaarden Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek worden vastgelegd waarna de invulling participatief kan worden opgestart.