GroenLinks teleurgesteld in plannen N201

Raadslid Ed Theunen heeft vragen aan het college van B&W gesteld over de aanpassingsplannen van de N201 bij Loenersloot. GroenLinks is teleurgesteld over de inhoud van de plannen daarnaast vindt de partij dat het gemeente meer invloed had moeten uitoefenen tijdens besluitvorming. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

GroenLinks raadslid Theune: ‘De provincie heeft de plannen gepresenteerd over de aanpassing van de N201. Vanuit de dorpsraad Loenersloot en diverse individuele burgers is afwijzend gereageerd op de plannen. Men geeft aan dat de wensen van de bevolking genegeerd zijn en dat de inspraak slechts voor de vorm (b)lijkt te zijn geweest. De fractie van GroenLinks is eveneens teleurgesteld in het voorstel. Er wordt ingezet op de snelle doorstroom van nog meer autoverkeer en niet op het beperken van de overlast en de milieuschade voor de gemeente en de kern Loenersloot in het bijzonder. ‘

Volgens GroenLinks had de gemeente meer invloed uit kunnen oefenen op de inhoud van de plannen: ‘Het college van B&W van Stichtse Vecht, noch de gemeenteraad zijn bepalend in de keuze van de provincie en Rijkswaterstaat. Dat neemt niet weg dat met name het College op de diverse provinciale overlegtafels invloed kan uitoefenen op de uiteindelijke keuzes.’

Raadslid Theune heeft een 8-tal vragen gesteld aan het college van B&W. Deze gaan over het inbrengen van meningen en visies van het college, de opvatting van de gemeente op het knelpunt Loenersloot, de zorgen van de bevolking, de cumulatie van milieueffecten (zoals uitstoot van scheepvaart en de verbrede A2) en bereidheid van inspanning om voorgenomen besluit te laten wijzigingen.