Vechtstreekmusuem blijft voorlopig dicht - bestuur eist gesprek met gemeente

Het bestuur van het Vechtstreekmuseum was druk bezig met de noodzakelijke voorbereidingen om een veilige heropening van het Vechtstreekmuseum per 1 juni 2020 te realiseren. Bestuur en vrijwilligers werden echter overvallen door een bericht in VARNws van deze week waar een toelichting werd gegeven op de inhoud van de gemeentelijke Vastgoednota waarin mogelijke verplaatsing van het Vechtstreekmuseum naar Breukelen wordt gesuggereerd. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Volgens een artikel in de huis-aan-huis verschenen editie van VARNws van deze week gaat de bezem door het gemeentelijk vastgoed en wordt in de Vastgoednota enkele suggesties gedaan waaronder de mogelijke verplaatsing van het Vechtstreekmusuem naar het Breukelse Boom en Bosch. De Vastgoednota werd deze week in de commissie behandeld. 

Ondanks het feit dat er nog geen besluit is genomen en de nota alleen nog maar een plan met mogelijkheden vanuit het college is, sloeg de boodschap bij het Vechtstreekmusuem in als een bom.

Zowel bestuur als vrijwilligers waren niet op de hoogte van de inhoud van de nota met betrekking tot het Vechtstreekmusuem. In een toelichting op social media geeft het aan voorlopig niet van plan te zijn de deuren van het musuem te openen: 'Dit bericht heeft het bestuur doen besluiten de deuren van het museum voorlopig gesloten te houden. Van alle bij het museum betrokken vrijwilligers (inclusief bestuur) kan tegen de huidige achtergrond niet verlangd worden dat zij zich met het vertrouwde enthousiasme en geheel belangeloos blijven inzetten om de rijke en boeiende geschiedenis van de Vechtstreek aan de bewoners van de gemeente Stichtse Vecht en daarbuiten uit te dragen.'

Het bestuur zal proberen om op korte termijn in gesprek te treden met de gemeente. Ze wil duidelijheid over de inhoud van de plannen van de gemeente: 'Op dit moment ontbreekt het aan duidelijkheid over en vertrouwen in de toekomst en is van enige informatie of overleg over dit voor het museum belangrijke onderwerp geen sprake. Het is ronduit teleurstellend dat het museum deze informatie vandaag uit de krant moet lezen. Daarnaast wordt ten onrechte gesteld dat het Vechtstreekmuseum interesse zou hebben in het gebruik van de commissiezaal. Deze suggestie is volkomen uit de lucht gegrepen.'