GroenLinks kritisch over weggehaald speeltoestel Loenersloot

Raadslid Theunen heeft kritische vragen gesteld aan het college van B&W als gevolg van het verwijderen van een niet veilig speeltoestel in de speeltuin in de Slotlaan in Loenersloot. Eerder gaf de wethouder volgens GroenLinks aan dat verwijderde toestellen - vanwege veiligheidsrisico's - per direct vervangen zouden worden.

Raadslid Theunen in een toelichting op de vragen: 'Op 7 januari 2020 heeft wethouder Veneklaas een toelichting gegeven op het beleid met betrekking tot de speeltuinen in de gemeente. De wethouder gaf aan dat dit jaar voorrang gegeven zal worden aan het vervangen van toestellen die vanwege veiligheidsrisico's verwijderd moeten worden. Ook gaf zij aan dat hiervoor in ieder geval dit jaar budget beschikbaar is.'

GroenLinks vervolgt: 'De fractie van GroenLinks heeft begrepen dat het betreffende speeltoestel in Loenersloot niet volledig voldeed aan de veiligheidseisen en op termijn vervangen moest worden. Ook blijkt dat daarnaast andere toestellen beschadigd zijn bij onderhoudswerkzaamheden en dat hierop extra herstel nodig zal zijn.'

GroenLinks is verbaasd dat het toestel verwijderd is maar niet is vervangen terwijl de wethouder in januari expliciet aangaf dat vervanging bij veiligheidsrisico's prioriteit had. Daarnaast is de partij van mening dat het participatieve traject met inwoners niet is gedaan in deze situatie. De fractie wil weten waarom. GroenLinks verwacht dat het verwijderde toestel onmiddellijk wordt vervangen door een vergelijkbaar maar veiliger alternatief.