Haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe fietsbrug Nieuwersluis

Het staat al lang op de nominatie om vervangen te worden; de fietsbrug in Nieuwersluis met steile trappen en voorzien van een fietsgoot. De gemeente gaat de brug laten vervangen en heeft de wens deze vriendelijker te maken voor fietsers. De gemeente heeft nu een aanvullende opdracht gegeven om de haalbaarheid van een fietsbrug op deze locatie te onderzoeken.

Uit de antwoorden van de door raadslid Schumacher van GroenLinks gestelde vragen, blijkt dat in het Gemeentelijk Verkeer Vervoers Plan is opgenomen dat de brug over de Nieuwe Wetering bij Nieuwersluis bij vervanging fietsvriendelijker gemaakt zou moeten worden. Uit onderzoek blikt dat er de nodige beperkingen zijn zoals de doorvaarthoogte, beperking van beschikbare ruimte en eisen van het Waterschap.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Op basis van deze eisen en beperkingen zijn er twee ontwerpen gemaakt voor de nieuwe brug. Deze zijn ter advisering bij de fietsersbond voorgelegd. Het advies van deze fietsersbond was dat nogmaals te kijken naar de mogelijkheden van een fietsbrug. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente de firma Nebest de aanvullende opdracht gegeven om de haalbaarheid van een fietsbrug op deze locatie te onderzoeken. Medio juni zal hier meer duidelijkheid over komen.'