Eerste digitale raadsvergadering in Stichtse Vecht

De gemeenteraadsvergadering die op dinsdag 2 juni gepland staat, wordt digitaal gehouden. Na een aantal goed verlopen digitale commissie vergaderingen heeft de gemeente besloten de komende raadsvergadering via de digitale weg te doen.

Om het digitaal vergaderenen en digitale besluitvorming door gemeenteraden mogelijk te maken, heeft de overheid eerder een Spoedwet aangenomen. Hierdoor is het mogelijk dat de gemeenteraad gedurende de coronacrisisperiode rechtsgeldige besluiten kan nemen via de digitale snelweg. In de raadzaal van Stichtse Vecht is het niet mogelijk om binnen de gestelde maatregelen van de Overheid in meerderheid met elkaar te vergaderen. Gezien de hoeveelheid aan belangrijke onderwerpen is het de verwachting dat de vergadering over twee avonden wordt verdeeld (2 en 3 juni).

Naast een aantal hamerstukken gaat de raad besluiten nemen over het Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek, de Vastgoednota, het integraal beleidskader sociaal domein, subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid en rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken. Daarnaast de moties van Streekbelangen, VVD en het Vechtse Verbond over de nieuwe kaders voor de Routekaard duurzaamheid en de motie van Streekbelangen voor openbare inclusieve toiletten.

De raadsvergadering is dinsdag 2 juni (en woensdag 3 juni) te volgen via de kanalen van RTV Stichtse Vecht en de website van de gemeente Stichtse Vecht.