Provincie akkoord met uitbreiding P+R Breukelen

De provincie Utrecht gaat een parkeergarage bouwen bij de P+R in Breukelen. Provinciale Staten van Utrecht hebben op 27 mei ingestemd met dit plan. Daarmee komen er 200 extra parkeerplekken voor automobilisten beschikbaar op het P1 terrein in het Rode Dorp vlakbij het station Breukelen. De nieuwe garage moet voldoen aan de vraag naar parkeerplekken, de parkeeroverlast voorkomen en een stimulans geven aan het gebruik van het openbaar vervoer.

De Provincie heeft het besluit genomen om de parkeercapaciteit verder uit te breiden met een parkeergarage. De keuze is gevallen op het P+R terrein P1 bij het busstation omdat deze locatie bij het station Breukelen voldoende ruimte biedt voor uitbreiding. De maximale bouwhoogte van de nieuwe P+R garage begrensd tot 9 meter en is het totaal aantal parkeerplaatsen beperkt tot maximaal 400. 

Verdere ontwikkeling knooppunt
Het station van Breukelen zal zich verder doorontwikkelen als knooppunt voor het regionaal openbaar vervoer. Momenteel zijn er op de drie P+R locaties van de provincie bij station Breukelen 699 parkeerplaatsen beschikbaar, maar dit aantal is gezien de alsmaar stijgende vraag niet langer toereikend. 

De realisatie van de parkeergarage moet ook een bijdrage leveren aan het verminderen van parkeeroverlast in de directe omgeving. De provincie zal daarover overleg voeren met de gemeente Stichtse Vecht en bewoners in de wijk. Voor de oplevering van de nieuwe P+R garage zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden en effecten van betaald parkeren op deze locatie. Voor de bouw van de nieuwe P+R is maximaal 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor de realisatie van het project moeten nog veel voorbereidingen gedaan worden. De provincie wil de P+R over 1 a 2 jaar in gebruik nemen.

Bewoners van het Rode Dorp trokken eerder aan de bel bij de provincie en bij de gemeente. Zij waren verbaasd dat inwoners niet betrokken worden bij de plannen. Nu dat het besluit is genomen worden zij pas betrokken. De bewoners pleiten al jaren voor een alternatieve ontsluiting voor het behoud van de huizen van het Rode Dorp.