Eigen bijdrage CDA: Fractie niet akkoord met collegevoorstel gedeeltelijke opheffing Maarssenbroekseslag

De CDA-fractie heeft kennisgenomen van het voorstel van het College van B&W om de toerit Maarssenbroekseslag tussen de Floraweg en Amsterdamseslag op te heffen. Het gaat niet akkoord met het besluit van B&W.

Deze oprit zal volgens de CDA-fractie de komende jaren echter hard nodig blijven, om het verkeer in Maarssenbroek blijvend goed te kunnen ontsluiten. De CDA-fractie is vanaf de eerste plannen voor ontwikkeling van de wijk Haagstede in 2014 groot tegenstander van deze mogelijke opheffing. Daartoe is in 2014 mede op initiatief van de CDA fractie, door vele raadsfracties een motie ingediend om de oprit open te houden of een verkeersveilig alternatief aan te dragen. Dit is en blijft het uitgangspunt voor de CDA fractie. Nu er geen tastbaar alternatief meer geboden wordt, zullen wij in de raadsvergadering tegen dit voorstel van het college van B&W stemmen. 

Het CDA is één van de coalitiepartijen.