Drie partijen willen harde randvoorwaarde oprit Maarssenbroekse Slag

Aanstaande dinsdag vergadert de raad digitaal. Het neemt onder andere een besluit over het grootschalige Maarssenbroekse woningbouwproject Planetenbaan. Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en het Vechtse Verbond dienen gezamenlijk een amendement in. Zij stellen een harde randvoorwaarde voor de oprit naar de Maarssenbroekse slag. De besluitvorming is LIVE te zien bij RTV Stichtse Vecht. De uitzending start circa 19.10 uur.

Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond willen dat de huidige oprit Maarssenbroekse Slag (tussen Floraweg en Amsterdamse Slag) niet zal worden afgesloten of zal worden onttrokken aan de openbaarheid zo lang de nieuwe aan te leggen oprit aan de Zuidrand niet voor gebruik gereed is. Mocht er worden besloten geen nieuwe oprit aan te leggen, dan blijft de huidige oprit gehandhaafd aldus de inhoud van het te behandelen amendement. 

Het college van B&W heeft al eerder aangegeven voorstander te zijn van afsluiting en heeft haar standpunt na grote weerstand van de inwoners van Maarssenbroek niet aangepast. Het voorstel zal later dit kwartaal in de commissie worden behandeld waarna definitieve besluitvorming in de raad zal plaatsvinden.

De Provincie heeft al eerder aangegeven grote bedenkingen te hebben bij de eerder gepresenteerde alternatieve ontsluiting. De reden hiervoor zijn de scherpe bochten vlak voor en na de toe- en afritten van de alternatieve ontsluiting. Volgens de provincie wordt het weefprobleem erger omdat het verkeer zich niet op tijd kan verplaatsen naar de betreffende rijstrook op de toerit (naar Amsterdam of ’s-Hertogenbosch). Volgens de provincie wordt het huidige probleem van weven bij de alternatieve ontsluiting alleen maar groter.