Streekbelangen: ‘Maximaal 1.500 woningen Planetenbaan / Kwadrant Maarssenbroek'

De partij Streekbelangen dient bij de behandeling van het Stedenbouwkundig kader van randvoorwaarden Planetenbaan en het Kwadrant in Maarssenbroek een amendement ‘Maximeren aantal woningen’ in. De partij wil dat er in het plan maximaal 1.500 eenheden worden gebouwd terwijl het plan uitgaat van maximaal 2.300 woningen. Het amendement van Streekbelangen wordt behandeld tijdens de raad van 2 juni aanstaande. Deze wordt in zijn geheel uitgezonden door RTV Stichtse Vecht. De uitzending start circa om 19.10 uur. (Archieffoto ter illustratie)

Streekbelangen in een toelichting: ‘Thans zijn er nog onvoldoende zekerheden aanwezig om een beeld te hebben over een aanvaardbare werk- en leefomgeving in en rond de nieuw te bouwen wijk  Dit kan bij realisatie van 2300 woningen leiden tot onbedoelde consequenties op het gebied van infrastructuur / mobiliteit, parkeren en openbaar vervoer. Het vooralsnog maximeren van het aantal wooneenheden heeft ten doel mogelijk optredende nadelen zoveel als mogelijk te beperken voor de inwoners en bedrijven ter plaatse van en rond de nieuw te bouwen woonwijk. ‘