VVD stelt collegevragen over bereikbaarheid hulpdiensten bij foutief geparkeerde auto's

De VVD heeft vragen aan het college van B&W gesteld. De partij maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de hulpdiensten bij foutief geparkeerde auto's in met name Maarssenbroek. De brandweer heeft in het verleden meerdere malen samen met de gemeente het verkeerd parkeren in de wijken aan de kaak gesteld.

Raadslid Babet de Vries van de VVD: 'Op 2 juni werden we geïnformeerd dat de brandweer gehinderd werd door fout geparkeerde auto’s. Hierdoor arriveerden de brandweerlieden later bij het gaslek dat was ontstaan bij graafwerkzaamheden tijdens de aanleg van glasvezel. Voor de VVD is veiligheid van groot belang. Hieronder wordt door de VVD verstaan het feit dat de brandweer op tijd aanwezig moet zijn. Wat VVD betreft kunnen BOA’s worden ingezet om dit te bewerkstelligen.'

Uit de door de VVD gestelde vragen blijkt dat de VVD van mening is dat waarschuwen onvoldoende is en dat BOA's de opdracht moeten krijgen om te handhaven met bekeuringen indien er foutief geparkeerd wordt waardoor hulpdiensten mogelijk gehinderd kunnen worden. Daarnaast vraagt de VVD aan het college om in brede zin te kijken naar de parkeerproblematiek in bepaalde wijken in Maarssenbroek.

NB Bij dit artikel is een reportage toegevoegd die RTV Stichtse Vecht eerder gedraaid heeft over de gele kaart actie van de brandweer Maarssen.