Handhaving op aanmeren boten langs de Vecht


Met de start van het vaarseizoen neemt de drukte op en langs de Vecht toe: ‘We zien een toename aan boten die worden aangemeerd aan steigers, palen of soms bomen. Dat mag niet overal en altijd.
De komende periode gaan wij extra op de naleving van deze regels letten,’ aldus gemeente Stichtse Vecht. Waar nodig zal gehandhaafd worden. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Gemeente Stichtse Vecht start in Oud-Zuilen. In deze wijk zijn er vele boten en schepen afgemeerd: ‘Inwoners van de wijk worden geïnformeerd over de geldende regels en de handhaving middels een wijkbericht. Op een later moment komt met een integrale aanpak de rest van de Vecht aan de orde. Aspecten als gezondheid/welzijn, veiligheid, overlast en handhaving worden dan meegenomen.’

Eigenaren van huizen of percelen die grenzen aan de Vecht mogen één boot aanmeren ter hoogte van hun perceel. Dat mag niet als de vaarbreedte smaller is dan 17 meter. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Op passantenstroken mogen recreatievaartuigen maximaal 3 x 24 uur worden aangemeerd. Op andere plaatsen aan de Vecht mag niet worden aangemeerd. Iemand die geen huis of perceel heeft aan de Vecht, mag dus niet permanent een boot aanmeren aan de oever van de Vecht. Daarvoor zijn de havens in de omgeving beschikbaar. Deze regels zijn opgenomen in het bestemmingsplan.