Krijgt het sociaal, cultureel en maatschappelijk veld een Coronafonds?

De partijen Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond, GroenLinks en Steekbelangen bieden een motie aan de politiek aan die op 30 juni zal worden behandelend. Genoemde partijen willen een Coronafonds voor maatschappelijke en culturele organisaties en voorzieningen en voor cultuurhistorische instellingen.

De genoemde partijen in een toelichting: ‘Het is voor de sociaal culturele en maatschappelijke ontwikkeling, de lokale verbondenheid en continuïteit van belang dat organisaties zoals o.a. de kinderboerderijen, de musea, de (dieren)voedselbank, het Koetstockfestival, parkfestival Boom en Bosch e.a. het hoofd boven water kunnen houden, zodat zij na de coronamaatregelen hun bedrijfsvoering en activiteiten weer kunnen oppakken en openbaar toegankelijk en behouden blijven voor onze samenleving.’

De partijen willen dat het college van B&W aan de slag gaat met een Coronafonds. Het fonds moet ‘gevuld’ worden uit subsidiegelden die onbenut zijn gebleven of niet zullen worden benut in verband met corona. Mochten de middelen niet toereikend zijn, wordt het college van B&W gevraagd op zoek te gaan naar aanvullend budget.