Eigen bijdrage ChristenUnie-SGP: ' In gesprek over discriminatie en geweld

Via de koffieautomaat, via de plinten, in de wandelgangen, op allerlei plekken hóór je dat er angst is om jezelf te zijn. De ChristenUnie-SGP wil graag in gesprek met inwoners van Stichtse Vecht die dit (aan den lijve) ondervinden.

De cijfers wijzen uit 'dat het wel meevalt' in Stichste Vecht. Er zijn nauwelijks meldingen van discriminatie afkomstig uit Stichtse Vecht. Maar kloppen deze cijfers wel? Want stel dat er wel meer geweld plaatsvindt met discriminatie als aanleiding of reden maar dat er angst is om dit te melden of dat je het idee hebt dat het geen zin heeft. Tja, dan blijft het onder de radar. Dan blijft de indruk bestaan dat het allemaal 'wel mee valt'. Als fractie kunnen wij misschien meer doen dan ervan uitgaan dat de cijfers wel zullen kloppen. 

Dus doen wij een dringende oproep aan mensen die hiermee ervaring hebben, met ons in gesprek te gaan, jouw verhaal te vertellen, jouw ervaringen te delen. Waarom loop je niet hand in hand? Wat krijg je te horen naar aanleiding van je huidskleur? Wat moet je doorstaan vanwege je overtuiging? Wat ging er mis omdat er met jouw persoonlijke situatie geen rekening werd gehouden? Is het bij woorden gebleven of ging het verder? Vertel het ons...!

Wat we met deze verhalen gaan doen? Om te beginnen niets als jij dat niet wilt. Maar we hebben dan als fractie wel een beter beeld bij wat er werkelijk speelt. Misschien kunnen we er meer mee. Dat bespreken we natuurlijk graag met jou. Wij willen aan het daglicht brengen wat niet door de beugel kan. We willen met jouw verhaal inwoners van Stichtse Vecht bewust maken van een werkelijkheid die misschien niet zichtbaar is. Jouw verhaal kunnen we misschien gebruiken om een verandering teweeg te brengen. Geweld met discriminatie als reden kán gewoon niet.

Wil jij met ons in gesprek, jouw verhaal vertellen? Wil jij met ons meedenken over een manier om aandacht te krijgen voor geweld met discriminatie als reden? Wil jij met ons meedenken hoe we dit geweld terugdringen? Neem in dat geval contact op met Ike Roetman (fractievoorzitter ChristenUnie-SGP, 0621524473). Doe dat telefonisch zodat we eerst kunnen afspreken of en hoe we het gesprek gaan voeren. We zien nog wel of en wat jij met ons zou willen betekenen in de strijd tegen geweld vanwege discriminatie.


Trefwoorden: