Besluitvorming Floraweg op 14 juli in raad

Tijdens een uitgebreide commissie op woensdag 1 juli over het onttrekkingbesluit Floraweg (toerit naar de Zuilense Ring) was de algehele conclusie van de politiek dat het discussiestuk besluitrijp is. In meerderheid zijn de standpunten van de politiek helder: geen afsluiting zonder alternatief. Op dinsdag 14 juli aanstaande zal de politiek een definitief oordeel vellen over het voornemen van het college van B&W om de Floraweg af te sluiten vanwege de komst van de nieuwbouwwijk Haagstede. Het standpunt van het college van B&W is gebaseerd op eerdere besluitvorming in 2017. De raad stemde in met het bestemmingsplan waarin afsluiting is vastgelegd.

Geen afsluiting zonder alternatief
In meerderheid is de politiek er wel uit; geen afsluiting van de Floraweg zonder alternatief. Discussie over woningbouw is er niet. Er moet gebouwd worden om het enorme woningtekort in Stichtse Vecht op te kunnen vangen en dus is de komst van Haagstede gewenst. Maar zonder een goed alternatief is afsluiting van de Floraweg voor de meeste partijen onbespreekbaar uit oogpunt van gezondheid, prettige leefomgeving, verkeersdrukte en dergelijke.

Bestemmingsplan 
In een toelichting op de plannen gaf verkeerswethouder Klomps (VVD) een uitgebreide toelichting op het onttrekkingsbesluit. Het besluit om de Floraweg te ontrekken en de ruimte te gebruiken voor woningbouw ligt in het bestemmingsplan Haagstede dat in juli 2017 door de gemeenteraad van Stichtse Vecht is vastgesteld. Bij de besluitvorming destijds is uitgegaan van een alternatieve ontsluiting zoals dat ook in het ontwerp bestemmingsplan Haagstede was opgenomen: 'Om de nieuwe woonwijk beter te laten aansluiten bij de wijk Bloemstede, is onderzocht of de bestaande oprit naar de Zuilense Ring, de Maarssenbroekseslag, verschoven kan worden in zuidelijke richting. Op deze wijze kan onder andere vanuit het plangebied aangesloten worden op de fietspadenstructuur in de omgeving van het plangebied zonder dat drukke wegen gepasseerd moeten worden. Naast de verplaatsing van de oprit zal het bestaande kruispunt van de Floraweg en Boomstede vervangen worden door een rotonde en zal ter hoogte van de de inrit van de woonwijk Haagstede tevens een rotonde aangelegd worden. Op deze wijze is ook voor de toekomst een goede ontsluiting gewaarborgd.'

Alternatieve ontsluiting
De gewenste alternatieve ontsluiting heeft op dit moment alleen niet de goedkeuring van de Provincie. Honderdprocent goedkeuring van de Provincie is noodzakelijk voor realisering. De Provincie plaatste eerder vraagtekens over de gevolgen voor de doorstroming en verkeersveiligheid op de Zuilense Ring. Dit vanwege de scherpe bochten vlak voor en na de toe- en afritten. De gemeente heeft daarnaast als aanvulling de wens om een oprit vanaf de Burgemeester Waverijnweg naar de A2 richting Amsterdam te realiseren maar is daarbij afhankelijk van draagvlak van partijen zoals Rijkswaterstaat en Provincie. Dat draagvlak is er (op dit moment nog) niet. Een alternatieve ontsluiting - in wat voor vorm dan ook - voor afsluiting van de Floraweg, ligt op dit moment (nog) ver buiten bereik.

Voormalig wethouder Zivkovic laat op social media weten verbaasd te zijn over het standpunt van de provincie: 'Voordat het hele Haagstede plan is bedacht is gekeken of de provincie akkoord was met de alternatieve ontsluiting. En de conclusie was van wel! Nu opeens weer niet.. heel erg vreemd..'

Spagaat voor Haagstede
Volgens het door de gemeente uitgevoerde verkeersonderzoek kan ook zonder alternatieve ontsluiting het wegennet de huidige en toekomstige verkeersdrukte prima aan. Gezien de discussie in de commissie lijkt het er echter op dat deze visie niet door de politiek wordt gedragen. Inwoners hebben hun mening daarover al eerder geuit door middel van een breed gedragen petitie: 'Nee tegen afsluiting N230'. Een groep bewoners was tijdens de commissie bij elkaar gekomen in Safari om vanuit lokale democratie en bewonersparticipatie parallel ruimte in te richten om zo fysiek te kunnen vergaderingen. Met gele hesjes werd hun boodschap kracht bijgezet. 

Het open houden van de Floraweg kan grote consequenties hebben voor het door de raad aangenomen bestemmingsplan uit 2017. Claims vanuit de projectontwikkelaar liggen op de loer. Het is aan de raad om met alle facetten in het achterhoofd op 14 juli het juiste besluit te nemen.