GroenLinks vraagt gemeentelijke aandacht voor Zuilense Ring

Meerdere partijen in de raad van Utrecht willen dat de Zuilense Ring wordt overgedragen aan het Rijk of de Provincie. Reden voor de fractie van GroenLinks direct aan de bel te trekken bij de gemeente Stichtse Vecht: 'Wij willen weten wat het college doet aan deze slechte ontwikkeling.' (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

GroenLinks in een toelichting bij de vragen: 'In de afgelopen week (03-07-2020) bleek dat meerdere partijen in de Utrechtse raad willen dat de Noordelijke Randweg wordt overgedragen aan het Rijk of de provincie. Utrecht wil namelijk de weg vernieuwen om de doorstroming te verbeteren. GroenLinks Stichtse Vecht vindt dat de verbetering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vooral gericht is op de leefbaarheid van de stad Utrecht.'

GroenLinks vervolgt: 'Nu de plannen van de ‘Rijksweg’ weer nadrukkelijk op de agenda staan van de gemeente Utrecht, wil de fractie van GroenLinks Stichtse Vecht weten wat het college van Stichtse Vecht doet aan deze slechte ontwikkelingen voor de 12.000 inwoners, ’buren van de Zuilense Ring’.'

Gemeenteraadslid Gertjan Verstoep (GroenLinks) heeft een viertal vragen gesteld aan het college van B&W. Vragen over de huidige stand van zaken, lobby vanuit de gemeente, speerpunten van de beïnvloedingsagenda en de afstemming met 'De Buren van de Zuilense Ring' heeft de interesse van de partij.